NBBU cao per januari 2022

Banner - cao wijzigingen

Op 30 september jl. is de NBBU cao verlenging verstreken. Op dit moment is meer bekend over de nieuwe verlenging van deze uitzend cao. Graag informeren wij u nu al over de verwachte aanpassingen, zoals aangekondigd, welke mogelijk op onze samenwerking van toepassing zijn. De belangrijkste wijzigingen NBBU cao zijn:

 • Inlenersbeloning;
 • Onwerkbaar weer;
 • Meer inkomenszekerheid voor arbeidsmigranten;
 • Fase 1/2 wordt verkort tot 52 gewerkte weken;
 • Fase 3 wordt verkort naar 3 jaar;
 • Binnen de pensioenregeling wordt de wachtperiode verkort.

Bron: NBBU.nl

Inlenersbeloning

De inlenersbeloning wordt stapsgewijs uitgebreid. De eerste toevoeging op de bestaande 6 elementen van de inlenersbeloning betreft:

 • Overeengekomen (cao)loonsverhogingen die met terugwerkende kracht ingaan zullen ook gaan gelden met terugwerkende kracht voor uitzendkrachten die nog in dienst zijn en werkzaam zijn voor de inlener op het moment dat de verhoging bekend wordt;
 • Eenmalige uitkeringen (zoals bijv. zorgbonus i.v.m. coronacrisis, maar geen periodieke uitkeringen zoals een bonus of dertiende maand);
 • Thuiswerkvergoedingen (vergoedingen toegekend aan vaste medewerkers gelden ook voor uitzendkrachten);
 • Inschalingen in de functiegroep en -trede die binnen 12 maanden in dezelfde cao hervat worden, zullen van kracht blijven. Werkervaring in de branche/cao blijft daarmee per 03-01-2022 behouden.

Denk eraan dat de informatieverstrekking met betrekking tot de inlenersbeloning vanuit de inlener dient te komen. Sinds de invoering van de ‘WAS’ (Wet Aanpak Schijnconstructies) kan de inlener aangesproken worden op het niet-voldoen aan het niet voldoen van cao-loon verplichtingen.

Onwerkbaar weer

Als er niet gewerkt kan worden i.v.m. onwerkbaar weer (zoals bijv. in de bouw) dan kan de uitzendkracht door de uitzender bij het UWV aangemeld voor een WW-uitkering. De voorwaarden hiervoor zijn:

 • De werknemer moet een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd hebben;
 • De cao van de inlener dient een clausule onwerkbaar weer te bevatten;
 • De melding dient dezelfde dag voor 9:00h gedaan te worden;

Wij zullen u informeren op welke werknemers dit betrekking heeft. Via onderstaande link kun je onwerkbaar weer bij ons melden of vul het formulier onder aan deze pagina in:
FRM: Opgaaf onwerkbaar weer

Arbeidsmigranten

Voor arbeidsmigranten komt een inkomenszekerheid gedurende de eerste 2 maanden van verblijf in Nederland. Ook mogen er geen schulden opgebouwd worden vóór aanvang van het werk in Nederland. Daarnaast komt er een redelijke termijn ten aanzien van het verlaten van de huisvesting bij einde overeenkomst. Wel dient de arbeidsmigrant de huurkosten zelf vóóraf te voldoen.

Verkorting Fase systeem

Fase 1/2 (ofwel fase A) wordt verkort naar 52 gewerkte weken. Er geldt wel een overgangsrecht voor lopende uitzendingen.

Fase 3 (ofwel fase B) wordt verkort naar 3 jaar. Het maximum van het aantal contracten (6) blijft wel van kracht. Ook hier geldt een overgangsrecht voor lopende uitzendingen.

Pensioenregeling

Binnen de basisregeling van het pensioen voor uitzendkrachten wordt de wachtperiode van 26 weken verkort naar 8 weken. De basisregeling blijft onveranderd voor 52 gewerkte weken gelden, waarna de plusregeling aanvangt.

Ook de grondslag voor de pensioenberekening wordt verbreed.

Algemene voorwaarden NBBU

De eventuele wijzigingen NBBU cao voor 2022 zullen ook opgenomen worden in de voorwaarden zoals toegepast op onze samenwerking. De algemene voorwaarden vindt u hier.

Vragen

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neem aub contact met ons op, via +31 485 311 300 of info@bodi.nl.